KongestevnetSøndre Land SKLMesterskap Klasse 3-5  Mesterskap V55  Mesterskap Klasse 1  Mesterskap Klasse 2  Mesterskap Åpen klasse 
KongestevnetSøndre Land SKLMesterskap Rekrutt  Mesterskap Eldre rekrutt  Mesterskap Junior  Mesterskap V65  Mesterskap V73