MEDLEMSKONTIGENT
 
300 kr for aktive seniorskyttere 
- 100 kr for aktive rekruttskyttere
- 100 kr for passive medlemmer

Bli medlem!