Resultater lag 5 Grovfelt

1 Knut Nybakke Gjøvik Jeger-og Fiskerforenin A
H1: 15 H2: 15 H3: 13 H4: 15 H5: 15 H6: 15 H7: 15 H8: 15 H9: 13 H10: 13 RH:11 RH:11 RH:12
30 Skudd 144
2 Hans Erik Linnerud Gjøvik Jeger-og Fiskerforenin JA
H1: 11 H2: 15 H3: 15 H4: 15 H5: 15 H6: 15 H7: 13 H8: 15 H9: 13 H10: 13 RH:6 RH:10 RH:10
30 Skudd 140
3 Morten Linnerud Gjøvik Jeger-og Fiskerforenin JA
H1: 13 H2: 13 H3: 6 H4: 15 H5: 11 H6: 13 H7: 9 H8: 15 H9: 13 H10: 15 RH:6 RH:8 RH:12
30 Skudd 123
4 Hans Johan Grumheten Vestre Toten skytterlag JA
H1: 6 H2: 11 H3: 15 H4: 11 H5: 11 H6: 10 H7: 8 H8: 6 H9: 3 H10: 11 RH:4 RH:2 RH:9
30 Skudd 92
5
6 Harry Furuseth Nordre Land jaktskytterklubb E1
H1: 15 H2: 15 H3: 8 H4: 15 H5: 13 H6: 13 H7: 13 H8: 13 H9: 10 H10: 15 RH:12 RH:8 RH:13
30 Skudd 130
7
8 Nils Ingar Bakken Nordre Land jaktskytterklubb JA
H1: 15 H2: 13 H3: 11 H4: 11 H5: 9 H6: 15 H7: 15 H8: 15 H9: 8 H10: 13 RH:9 RH:4 RH:12
30 Skudd 125

MLRes - www.megalink.no 17:31 - 27.04.2014